کتابخانه

ورود به سامانه جستجوی کتاب

کتابخانه مرکزی دانشگاه همزمان با تأسیس دانشگاه شروع به فعالیت نمود، آغاز بکار کتابخانه مرکزی رسماً در سال 1364 با اهداء کتاب از طرف اشخاص خیر در محل طبقه همکف ساختمان اداری وقت (ساختمان آموزشی شماره 3) فعلی در یک اتاق 45 متری با تعداد 200 جلد کتاب اتفاق افتاد.  بعلت کمبود فضای مورد نیاز و سرویس دهی محدود کتابخانه، مسئولین وقت دانشگاه برنامه ای برای ساخت یک ساختمان جدید با تجهیزات کافی برای جوابگویی به نیازهای روز آن زمان پیش بینی کردند  که این تصمیم منجر به ساخت محل فعلی کتابخانه مرکزی (واقع در طبقه همکف ساختمان آموزشی شماره 2) گردید. در سال 1378 این ساختمان رسماً افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت هم اکنون نیز با توجه به افزایش تعداد مراجعین و کمبود فضا برای نگهداری کتابهای مورد نیاز و ارائه خدمات به مراجعین طرحهائی برای بهبود  وضعیت درنظر گرفته شده که در حال حاضر ساختمان جدید کتابخانه برای ارائه سرویس بهتر در 3 طبقه  ( مخزن – سالنهای مطالعه- نشریات و مرجع) با عنوان ساختمان پژوهش در کنار ساختمان اداری واقع شده است.