اطلاعیه ها

اطلاعیه 24- پژوهانه سال 98 

اطلاعیه 23-بررسی اعتبار مجله ها جهت انتشار مقاله و احتساب تشویقی 

اطلاعیه 22-ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد ورودی ۹۵

اطلاعیه 21-اعتبار سنجی  همایش ها جهت اخذ نمره مقاله برگرفته از پایان نامه

اطلاعیه 20-ارائه خدمات نوین پژوهشی 

اطلاعیه 19-روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه ارشد

اطلاعیه 18- فهرست برخی از ناشران نامعتبر بین المللی خارجی 

اطلاعیه 17- راهنمای تکمیل فرم های درخواست پژوهانه

اطلاعیه 16- درخواست پژوهانه سال 1396 اعضای هیأت علمی تمام وقت  

اطلاعیه 15 -  برخی موسسات و شرکت های نامعتبر برگزارکننده همایش  جدید

اطلاعیه 14- درخواست پژوهانه سال 1395 اعضای هیأت علمی تمام وقت  

اطلاعیه 13- نحوه اخذ نمره مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعیه 12- درخصوص نمره مقاله مستخرج از پایان نامه ( به پذیرش مقاله نمره ای تعلق نمی گیرد)

اطلاعیه  11 مقالات و مجلات- درخصوص معرفی مجلات نامعتبر

اطلاعیه 10 مقالات و مجلات- فهرست جدید وب سایت ها و نشریات جعلی

اطلاعیه 9 - در خصوص تامین مقالات و مجلات

اطلاعیه 8-نحوه بررسی وضعیت نمایه های مجلات خارجی برای چاپ مقاله ،نمره مقاله ودریافت تشویقی

اطلاعیه 7-مهم:قابل توجه دانشجویان ، اساتید و پژوهشگران محترم ، اطلاعیه جدید برای چاپ مقاله ، امتیاز مقاله و دریافت تشویقی

اطلاعیه 6-بخشنامه جدید درباره مجلات جعلی و بی اعتبار

اطلاعیه 5-مدارک لازم جهت اخذ تشویقی مقالات

اطلاعیه 4-استاد راهنما،مسئول مکاتبات جهت اخذ پذیرش و چاپ مقالات بر گرفته از مقالات پایان نامه 

اطلاعیه 3-مصوبه جلسه مورخ 93/10/17   شورای پژوهشی واحد 

اطلاعیه 2-شیوه صحیح نگارش نام واحد در مقاله های فارسی و انگلیسی

اطلاعیه 1- مهلت برخورداری از مزایای تشویقی مقالات (سه ماهه سوم سال 93 )