تازه های نشر واحد

 
 
تازههای نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
 
 
" هنر مدلسازی ریاضی" و " تصمیم گیری به روش پرداختی " تالیف دکتر علیرضا رشیدی کمیجانی
 
 
" تحقیق در عملیات پیشرفته " تالیف دکتر محمدرضا لطفی