آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه های معاونت پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
راهنمای تکمیل توصیه فرم نامه - ۹۹فرمهای پژوهشی
فرم توصیه نامه - ۹۹فرمهای پژوهشی
ابلاغ شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمیبخشنامه های معاونت پژوهشی
درخواست پژوهانه سال ۹۹فرمهای پژوهشی
اطلاعیه پژوهانه سال ۹۹بخشنامه های معاونت پژوهشی
فرم درخواست تشویقی و تعهدنامه انتشار مقاله علمیفرمهای پژوهشی
ابلاغ شیوه نامه ارزیابی و پرداخت جایزه چاپ مقالات علمی ۹۸بخشنامه های معاونت پژوهشی
راهنمای تکمیل فرم توصیه نامه اساتیدفرمهای پژوهشی
فرم توصیه نامه تحصیلیفرمهای پژوهشی
فرم درخواست پژوهانه ۹۸فرمهای پژوهشی
فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتریفرمهای پژوهشی
نامه ابلاغ سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی-آذر ۹۵بخشنامه های امور مقالات و مجلات
به روز رسانی فهرست نشریه های بی اعتباربخشنامه های امور مقالات و مجلات
آیین نامه چگونگی تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشیبخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
آیین نامه عضویت اعضای هیات علمی در انجمن های نعتبر ملی و بین المللیبخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله های تحصیلات تکمیلیبخشنامه های امور مقالات و مجلات
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مقاله در مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های امور مقالات و مجلات
متمم بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی نامعتبر خارج از کشوربخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
آیین نامه شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجیبخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی