آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه های معاونت پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ابلاغ شیوه نامه ارزیابی و پرداخت جایزه چاپ مقالات علمی ۹۸بخشنامه های معاونت پژوهشی
اطلاعیه پژوهانه سال ۹۹بخشنامه های معاونت پژوهشی
ابلاغ شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمیبخشنامه های معاونت پژوهشی
متمم بخشنامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های امور مقالات و مجلات
آیین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهش محور ( با آزمون وبدون آزمون ) رشته های غیر پزشکیبخشنامه های امور مقالات و مجلات
ابلاغ دستورالعمل ساماندهی چگونگی پرداخت شهریه و سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزادبخشنامه های امور مقالات و مجلات
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد،دکترای تخصصی آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاورهبخشنامه های امور مقالات و مجلات
چگونگی اجرای بخشنامه شماره ۷۳/۳۲۵۶۸۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ در خصوص ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترایبخشنامه های امور مقالات و مجلات
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشدبخشنامه های امور مقالات و مجلات
شیوه ارزیابی حق الزحمه استادان راهنما، مشاور وداور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله های دکترای تخصصیبخشنامه های امور مقالات و مجلات
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مقاله در مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های امور مقالات و مجلات
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله های تحصیلات تکمیلیبخشنامه های امور مقالات و مجلات
به روز رسانی فهرست نشریه های بی اعتباربخشنامه های امور مقالات و مجلات
نامه ابلاغ سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی-آذر ۹۵بخشنامه های امور مقالات و مجلات
شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاهبخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایشهای بین المللی معتبر خارج از کشوربخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
متمم بخشنامه شرکت در کنفرانس های بین المللی داخلیبخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
مدارک لازم جهت شرکت در کنفرانس های خارج از کشوربخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
دریافت فرم اکسل پژوهانهبخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیت علمیبخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی