آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه های معاونت پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه انتشار کتابهای علمی در دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
تشویق مقاله ها و آدرس دهی-متمم بخشنامه های شماره ۸۷/۳۵۲۶۷۶ و ۸۷/۲۵۴۲۶ ،بخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
آیین نامه شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجیبخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
متمم بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی نامعتبر خارج از کشوربخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
آیین نامه عضویت اعضای هیات علمی در انجمن های نعتبر ملی و بین المللیبخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
آیین نامه چگونگی تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشیبخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
شورای هدایت، حمایت و نظارت بر شرکتها و موسسه‌های دانش بنیاندیگر بخشنامه ها
بخشنامه ابلاغ راهنمای تهیه و معرفی برنامه کاری و توجیه اقتصادی طرح برای شرکت های دانش بنیان و فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در دانشگاه آزاد اسلامیدیگر بخشنامه ها
اساسنامه ابلاغ شیوه نامه فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه در حوزه های مختلفدیگر بخشنامه ها
راهنمای تکمیل توصیه نامهفرمهای پژوهشی
فرم توصیه نامه تحصیلیفرمهای پژوهشی
فرم درخواست شرکت در همایش های خارج از کشورفرمهای پژوهشی
فرم درخواست تشویقی مقالهفرمهای پژوهشی
فرم درخواست شرکت در همایش های داخل کشورفرمهای پژوهشی
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری پژوهش محورفرمهای پژوهشی
فرم درخواست مجوز و شرکت در کارگاه های داخل کشورفرمهای پژوهشی
فرم درخواست مجوز و شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاه های خارج از کشورفرمهای پژوهشی
فرم درخواست تسویه حساب هزینه های شرکت در کارگاه های داخل و خارج از کشورفرمهای پژوهشی
فرم نمره مقاله برگرفته از پایان نامهفرمهای پژوهشی