آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه های معاونت پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
راهنمای تکمیل توصیه نامهفرمهای پژوهشی
راهنمای تکمیل فرم توصیه نامه اساتیدفرمهای پژوهشی
شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایشهای بین المللی معتبر خارج از کشوربخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
شورای هدایت، حمایت و نظارت بر شرکتها و موسسه‌های دانش بنیاندیگر بخشنامه ها
شیوه ارزیابی حق الزحمه استادان راهنما، مشاور وداور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله های دکترای تخصصیبخشنامه های امور مقالات و مجلات
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیت علمیبخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
شیوه نامه انتشار کتابهای علمی در دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاهبخشنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
فرم درخواست شرکت در همایش های خارج از کشورفرمهای پژوهشی
فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگر برگزیدهفرمهای پژوهشی
فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتریفرمهای پژوهشی
فرم توصیه نامه - ۹۹فرمهای پژوهشی
فرم توصیه نامه تحصیلیفرمهای پژوهشی
فرم توصیه نامه تحصیلیفرمهای پژوهشی
فرم درخواست پژوهانه ۹۸فرمهای پژوهشی
فرم درخواست تسویه حساب هزینه های شرکت در کارگاه های داخل و خارج از کشورفرمهای پژوهشی
فرم درخواست تشویقی مقالهفرمهای پژوهشی
فرم درخواست تشویقی و تعهدنامه انتشار مقاله علمیفرمهای پژوهشی
فرم درخواست شرکت در همایش های داخل کشورفرمهای پژوهشی
فرم درخواست مجوز و شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاه های خارج از کشورفرمهای پژوهشی